ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: یکشنبه، 6 خرداد 1397
» آدرس و تلفن پارک علم و فناوری همدان

آدرس و تلفن پارک علم و فناوری همدان

 
 
آدرس دبیرخانه ایده پارک: همدان - بلوار بعثت - پارک علم و فناوری استان همدان
تلفن: 20-8320619 (081) داخلی 121
نمابر: 38270270 (081)
پست الکترونیک: info@hstp.ir