ایده پارک

برگزار کننده : پارک علم و فناوری استان همدان
امروز: جمعه، 27 مرداد 1396
» آدرس و تلفن پارک علم و فناوری همدان

آدرس و تلفن پارک علم و فناوری همدان

 
 
آدرس: همدان - بلوار بعثت - پارک علم و فناوری استان همدان
تلفن: 20-8320619 (081)
نمابر: 38270270 (081)
پست الکترونیک: info@hstp.ir
  
آدرس دبیرخانه ایده شو: همدان - شهرک مدرس - میدان شهید فرجیان زاده - پشت مسجد مدرس - کوچه کوثر 3 - پلاک 18
تلفن: 38290502 - 38290502 (081)
نمابر: 38270270 (081)
پست الکترونیک: ideashow@hstp.ir